Důležité informace

Prohlášení společnosti KOVÁŘ plus s.r.o. k informacím v mediích

Dne 28.6.2016 v mediích (tisku i rozhlase) byla zveřejněna zpráva o tom, že naší společnosti byla uložena Státní veterinární správou rekordní pokuta 2,5 milionu korun za to, že jsme prodali nejméně 106 tun výrobku, který jsme klamavě označili za eidam a kde mléčný tuk byl nahrazen tukem rostlinným, vše s odkazem na zdroj – Státní veterinární správu s dalšími informacemi, např. že jsme klamali spotřebitele již dříve při označení koňského masa za hovězí.

Naše společnost považuje způsob prezentace informací Státní veterinární správou v tisku, s ohledem na formulace zvolené ve zprávách, za zjevnou snahu poškodit naši společnost na trhu s potravinovými produkty a způsobem odporujícím základnímu poslání státního orgánu tak zasahovat do konkurenčního prostředí v obchodu s potravinovými komoditami. K těmto závěrům nás vedou zejména níže uvedené skutečnosti.

Naše společnost žádné zboží klamavě neoznačila, a to jak v tomto případě, tak ve zmiňovaném dřívějším případě koňského masa. Potravinu jsme vždy zakoupili originálně zabalenou na paletách s daným označením výrobku, které odpovídalo i průvodním dokladům (dodací listy, faktury apod.). Tak, jak jsme zboží zakoupili od našich dodavatelů, tak jsme ho prodali našimi odběratelům, vše za naprosto standardních podmínek v obchodování s podobnými komoditami. Jestliže tedy došlo ke klamavému označení zboží, naše společnost byla oklamána naprosto stejně, jako další v řadě po nás, případně i předtím naši dodavatelé.

Postih naší společnosti je založen na legislativní úpravě zákona č. 110/1997 Sb. v platném znění, který je z hlediska porušování povinností v něm uložených postaven na tzv. objektivní odpovědnosti, tzn., že k porušení povinnosti podle tohoto zákona se nevyžaduje zavinění ani ve formě úmyslu, ani ve formě nedbalosti. Odpovědnost za dodržení povinností u potravin uváděných na trh je tedy dána i v případě, že jejich prodejce neví o tom, že označení potraviny není správné (je klamavé), nebo že na etiketě označený výrobce ve skutečnosti výrobcem není. K postihu podle uvedeného zákona tedy stačí pouze zjistit, že výrobek je např. klamavě označen.

Státní veterinární správa nezjistila, že bychom věděli o klamavém označení zboží či pochybnostech o udávaném výrobci. Přesto však věděla z dopisu společnosti, která zboží ze Slovenska prodala do České republiky, že již tato společnost výrobek nakoupila a prodala dále se stejným označením, jak bylo dále obchodováno mezi českými firmami. Přes přijatou argumentaci polské strany, že polský výrobce popírá výrobu zboží, věděla Státní veterinární správa z šetření polské strany i to, že onen polský výrobce dodával přesně v té době uvedené slovenské společnosti potravinu, byť jinak označenou dle dokladů. Věděla i to, že případem se zabývá slovenská policie a zájem na vyšetření toho, kdo se dopustil podvodu s označením zboží, mají všichni, kdo byli postiženi tímto postupem jako další distributoři potraviny.

Z uvedeného je zcela evidentní, že Státní veterinární správě muselo být zřejmé, že dosud nezjištěný subjekt poškodil nejméně jednu slovenskou a tři české firmy. Jediný, kdo byl však z těchto čtyř firem ještě potrestán, a to dokonce rekordní pokutou, je naše společnost.

Výše uvedené, poměrně jednoduché a logické závěry z materiálů ve spise Státní veterinární správy o šetření našeho deliktu nás musí vést i s ohledem na uloženou sankci k přesvědčení o neobjektivním a účelovém postupu, majícímu za cíl jak materiálně formou tj. uložením v historii nejvyšší sankce za podobný správní delikt, tak i následnou neúplnou a nepřesnou informovaností sdělovacích prostředků poškodit ekonomicky i morálně naši společnost.

Proti rozhodnutí státní veterinární správy jsme podali odvolání a jsme rozhodnuti využít všech právních prostředků nejen pro zvrácení pro nás nepochopitelného rozhodnutí státní veterinární správy, ale i zabránění dalších podobných ataků vůči naší firmě.

Chápeme právo Státní veterinární správy zveřejňovat informace o její činnosti i právo médií informovat veřejnost. Informace ale by měla být přesná, objektivní, se zdůrazněním podstatných skutečností, za které v daném případě považujeme zmiňovanou tzv. objektivní odpovědnosti za následek ale i to, že naše společnosti o klamavém označení zboží a pochybnostech o výrobci nevěděla. Za nevhodné považujeme i zveřejnění jména naší společnosti a neinformování o tom, že rozhodnutí není pravomocné. I v případě zmiňované dříve uložené pokuty chybí informace o tom, že pokuta je na základě naší žaloby předmětem soudního přezkoumání, které nebylo dosud uzavřeno.

Pro více informací kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlášení ke stažení sýru

Vyjádření k tiskové zprávě SVS z 19.2.2016

Naše společnost byla v lednu kontaktována polskou mlékárnou z Gizycka, která měla podežření, že se prodává výrobek sýr Eidam 30% opatřený jejich etiketou, který ona nevyrábí. Neprodleně jsme kontaktovali našeho dodavatele z České republiky a oznámili mu, že o žádné další dodávky tohoto výrobku už nemáme zájem.

Přistoupili jsme ke stažení výrobku z trhu. Tuto činnost jsme prováděli pod dohledem KVS Zlín.

Po ukončení stažení výrobku jsme kontaktovali našeho dodavatele, který nás požádal o vrácení zboží a provedl nám finanční úhradu. Převoz zboží do skladu našeho dodavatele nám neumožnila KVS Zlín, která rozhodla o pozastavení zboží na našem skladě. Proti tomuto rozhodnutí jsme podali námitky ke SVS prostřednictvím KVS Zlín. V současné době čekáme na rozhodnutí SVS.

 

Jan Váňa

Pro více informací kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Reklamace Market

Pokud by se Vám náhodou stalo, že zakoupíte zboží, se kterým nebudete spokojeni, neváhejte nás kontaktovat.

Pro vyřízení reklamace potřebujete:

- předložit účtenku z obchodu a etiketu z obalu výrobku (ta nám pomůže zboží identifikovat)

- přinést reklamované zboží k nám.

Ke každé, případné  reklamaci budeme přistupovat individuálně a snažit se ji vyřešit k Vaší naprosté spokojenosti.

 

Pro více informací kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozšířili jsme sortiment v našem Marketu

Do prodeje jsme zařadili GRILOVANÁ VEPŘOVÁ KOLENA, GRILOVANÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA a PIKANTNÍ KUŘECÍ KŘIDÝLKA

Pro více informací kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.