Kovář plus s.r.o.
Velkoobchod masa, uzeniny, sýrů, zmrazeného zboží, ryb a zvěřiny

Kovář plus s.r.o.
Velkoobchod masa, uzeniny, sýrů, zmrazeného zboží, ryb a zvěřiny

Důležité informace

 • Prohlášení společnosti KOVÁŘ plus s.r.o. k informacím v mediích

  Dne 28.6.2016 v mediích (tisku i rozhlase) byla zveřejněna zpráva o tom, že naší společnosti byla ulo...

  Celý článek zde…

  Pro více informací kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
 • Prohlášení ke stažení sýru

  Vyjádření k tiskové zprávě SVS z 19.2.2016

  Naše společnost byla v lednu kont...

  Celý článek zde…

  Pro více informací kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
 • Reklamace Market

  Pokud by se Vám náhodou stalo, že zakoupíte zboží, se kterým nebudete spokojeni, neváhejte nás kontak...

  Celý článek zde…

  Pro více informací kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

Dne 28.6.2016 v mediích (tisku i rozhlase) byla zveřejněna zpráva o tom, že naší společnosti byla uložena Státní veterinární správou rekordní pokuta 2,5 milionu korun za to, že jsme prodali nejméně 106 tun výrobku, který jsme klamavě označili za eidam a kde mléčný tuk byl nahrazen tukem rostlinným, vše s odkazem na zdroj – Státní veterinární správu s dalšími informacemi, např. že jsme klamali spotřebitele již dříve při označení koňského masa za hovězí.

Naše společnost považuje způsob prezentace informací Státní veterinární správou v tisku, s ohledem na formulace zvolené ve zprávách, za zjevnou snahu poškodit naši společnost na trhu s potravinovými produkty a způsobem odporujícím základnímu poslání státního orgánu tak zasahovat do konkurenčního prostředí v obchodu s potravinovými komoditami. K těmto závěrům nás vedou zejména níže uvedené skutečnosti.

Naše společnost žádné zboží klamavě neoznačila, a to jak v tomto případě, tak ve zmiňovaném dřívějším případě koňského masa. Potravinu jsme vždy zakoupili originálně zabalenou na paletách s daným označením výrobku, které odpovídalo i průvodním dokladům (dodací listy, faktury apod.). Tak, jak jsme zboží zakoupili od našich dodavatelů, tak jsme ho prodali našimi odběratelům, vše za naprosto standardních podmínek v obchodování s podobnými komoditami. Jestliže tedy došlo ke klamavému označení zboží, naše společnost byla oklamána naprosto stejně, jako další v řadě po nás, případně i předtím naši dodavatelé.

Postih naší společnosti je založen na legislativní úpravě zákona č. 110/1997 Sb. v platném znění, který je z hlediska porušování povinností v něm uložených postaven na tzv. objektivní odpovědnosti, tzn., že k porušení povinnosti podle tohoto zákona se nevyžaduje zavinění ani ve formě úmyslu, ani ve formě nedbalosti. Odpovědnost za dodržení povinností u potravin uváděných na trh je tedy dána i v případě, že jejich prodejce neví o tom, že označení potraviny není správné (je klamavé), nebo že na etiketě označený výrobce ve skutečnosti výrobcem není. K postihu podle uvedeného zákona tedy stačí pouze zjistit, že výrobek je např. klamavě označen.

Státní veterinární správa nezjistila, že bychom věděli o klamavém označení zboží či pochybnostech o udávaném výrobci. Přesto však věděla z dopisu společnosti, která zboží ze Slovenska prodala do České republiky, že již tato společnost výrobek nakoupila a prodala dále se stejným označením, jak bylo dále obchodováno mezi českými firmami. Přes přijatou argumentaci polské strany, že polský výrobce popírá výrobu zboží, věděla Státní veterinární správa z šetření polské strany i to, že onen polský výrobce dodával přesně v té době uvedené slovenské společnosti potravinu, byť jinak označenou dle dokladů. Věděla i to, že případem se zabývá slovenská policie a zájem na vyšetření toho, kdo se dopustil podvodu s označením zboží, mají všichni, kdo byli postiženi tímto postupem jako další distributoři potraviny.

Z uvedeného je zcela evidentní, že Státní veterinární správě muselo být zřejmé, že dosud nezjištěný subjekt poškodil nejméně jednu slovenskou a tři české firmy. Jediný, kdo byl však z těchto čtyř firem ještě potrestán, a to dokonce rekordní pokutou, je naše společnost.

Výše uvedené, poměrně jednoduché a logické závěry z materiálů ve spise Státní veterinární správy o šetření našeho deliktu nás musí vést i s ohledem na uloženou sankci k přesvědčení o neobjektivním a účelovém postupu, majícímu za cíl jak materiálně formou tj. uložením v historii nejvyšší sankce za podobný správní delikt, tak i následnou neúplnou a nepřesnou informovaností sdělovacích prostředků poškodit ekonomicky i morálně naši společnost.

Proti rozhodnutí státní veterinární správy jsme podali odvolání a jsme rozhodnuti využít všech právních prostředků nejen pro zvrácení pro nás nepochopitelného rozhodnutí státní veterinární správy, ale i zabránění dalších podobných ataků vůči naší firmě.

Chápeme právo Státní veterinární správy zveřejňovat informace o její činnosti i právo médií informovat veřejnost. Informace ale by měla být přesná, objektivní, se zdůrazněním podstatných skutečností, za které v daném případě považujeme zmiňovanou tzv. objektivní odpovědnosti za následek ale i to, že naše společnosti o klamavém označení zboží a pochybnostech o výrobci nevěděla. Za nevhodné považujeme i zveřejnění jména naší společnosti a neinformování o tom, že rozhodnutí není pravomocné. I v případě zmiňované dříve uložené pokuty chybí informace o tom, že pokuta je na základě naší žaloby předmětem soudního přezkoumání, které nebylo dosud uzavřeno.

Pro více informací kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prezentační video naší firmy

Informace

Rozšířili jsme sortiment v našem Marketu

Do prodeje jsme zařadili GRILOVANÁ VEPŘOVÁ KOLENA, GRILOVANÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA a PIKANTNÍ KUŘECÍ KŘIDÝLKA

Celý článek zde…

Pro více informací kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.